Неверифицирани

Масовна тепачка на младинци во центарот на Скопје

13:01 Feb 14 2014 н. Центар, Скопје

Опис
Massive fight in the center of Skopje - for English see below / Rrahje masive në qendër të Shkupit - Për shqip, shih më poshtë


Две групи на младинци се истапале во петокот попладне на бул.„Кузман Јосифовски-Питу" во Скопје, при што едно од момчиеата било расечено со остар предмет.
Како што соопшти полицијата, во едната група биле К.Р.(18), Љ.Ш.(23) и Ф.С (18), сите од село Елово, и од друга страна Д.А.(15), Ј.А.(17) А.З.(16) од село Дражилово, И.Ш.(20) од село Елово и И.К (22) од село Пагаруш.

Се работи на целосно документирање на случајот по што ќе биде поднесен соодветен поднесок.What happened: Two groups of young men got into a fight on the KuzmanJosifofskiPitu Blvd. in the center of Skopje. The perpetrators are from the villages of Elovo, Drazilovo and Pagarush.

Date, time and location of the incident: February 14th, on the KuzmanJosifofskiPitu Blvd. in the centre of Skopje.

Source of information: The national media Makfax.

Victim(s) involved: One of the young men involved in the fight was stabbed during the fight.

Type of the crime(s): Severe Bodily Harm Art.131 CCRM, Participation in a fight Art.132 CCRM.

Perpetrator(s): Eight young men, presumably from mixed ethnic origin.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Presumed difference between perpetrator and victim on ethnic belonging -due to the mixed ethnic composition of the population in the mentioned villages, the ethnic belonging of the victim may differ from the one of the perpetrator.
2. Lack of other motives.
Status of the case: Misdemeanor charges passed.

Response of local authorities: The Ministry of interior stated via Answer upon a Request for information of public character sent by the Committee that the eight people involved are brought up against misdemeanor charges for “Fight”, in accordance with the Law on misdemeanors against the public peace and order.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political situation in the country and the cohabitation between the Macedonians, on one side and the Albanians as the two largest ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Dy grupe të rrinjës janë përleshur në bulevardin Kuzman Josifovski Pitu në qendër të Shkupit. Kryerësit janë nga fshatrat Elovë, Drazilov dhe Pagarush.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 shkurt, në bulevardin Kuzman Josifovski Pitu në qendër të Shkupit.

Burimi i informacionit: Mediumi nacional Makfax.

Viktima(t) e përfshirë: Një nga të rinjtë e përfshirë në rrahjenështë goditur me thikë.

Lloji i krimit(ve): Lëndim i rëndë truporë, neni.131 KPRM, pjesëmarrje në përleshje, neni.132 KPRM.

Kryerësi(t): Tetë të rrinjë, supozohet nga grupet e ndryshme etnike.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi anshmërisë është përkatësia etnike, shtetësia apo gjuha, dhe treguesit e anshmërisë janë:
1. Dallimi i supozuar etnik në mes kryerësit dhe viktimës – kur kemi parasysh përbërjen e përzier etnike në fshatrat e përmendura, përkatësia e viktimës dhe kryerësit të vepres mund të dallojnë.
2. Mungesa e motiveve tjera.

Statusi i rastit: Akuzat e shkeljes janë ngritur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Ministria e Punëve të Brendshme duke u përgjigjur në Kërkesën për dhënien e informacionit të karakterit publik dërguar nga ana e Komitetit, informoi se për tetë persona të përfshirë në përleshje, është ngritur akuza për veprën “përleshje”, në pajtueshmëri me Ligjin për kundërvajtje ndaj rendit dhe qetësisë publike.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje gjendjen e përgjithshme politike në vend dhe bashkëjetesën mes maqedonasve dhe shqiptarëve etnikë, si dy bashkësi etnike më të mëdha në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Физички нападнато младо момче

23:15 May 17, 2018

Ulica Kej 13-ti Noemvri, 0.04 Kms

Претепани двајца средношколци

20:00 Oct 02, 2015

н. Центар, Скопје, 0.09 Kms

Скршена спомен плочата на Мара Бунева

01:35 Jan 13, 2014

н. Центар, Скопје, 0.11 Kms