Верифицирано

Каменуван штабот на ГРОМ во скопската населба Бутел

03:00 Feb 14 2014 н. Бутел, Скопје

Каменуван штабот на ГРОМ во скопската населба Бутел
Опис
Stoning of local branch office of Citizens Option for Macedonia (GROM) in Skopje municipality of Butel - for English see below / Gjujtje me gurrë në zyrën e degës së Opcionit Qytetar të Maqedonisë (GROM) në Komunën Butel në Shkup - Për shqip, shih më poshtë


Непознати сторители синоќа го каменувале штабот на партијата ГРОМ во скопската населба Бутел 1.

Како што информираа од партијата, вандализмот бил извршен околу 3,30 часот по полноќ и било искршено предното стакло од партискиот штаб.

Полицијата направила увид на местото и работи на расветлување на случајот.What happened: During the night hours, unknown perpetrators stoned the local branch office of Citizens Option for Macedonia (GROM) in Skopje municipality of Butel.

Date, time and location of the incident: February 14th, 03:30am, local branch office of Citizens Option for Macedonia (GROM) in Skopje, Municipality of Butel.

Source of information: The national electronic media mkd.mk.

Victim(s) involved: Except the material damage, there were no other direct victims in this incident.

Type of the crime(s): Damaging of other’s property Art. 243 CCRM.

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the political affiliation and political persuasion, and the bias indicator is:
1. Target / witness perception – target is the branch office of an opposition party, may be perceived as act of intimidation.

Status of the case: Under investigation.

Response of local authorities: The police stated via the media that they are working on clarification of the case, but the Committee has no information on possible charges.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general political stability in the country.Çka ka ndodhur: Gjatë orëve të natës, kryerës të panjohur kanë gjuajtur me gurrë në zyrën e degës së Opcionit Qytetar të Maqedonisë (GROM) në Komunën Butel nëShkup.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 shkurt, ora 03:30, zyra e degës së Opcionit Qytetar të Maqedonisë (GROM) në Komunën Butel nëShkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike nacionale mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material, nuk ka pasur viktima direkte nga ky incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është anëtarësia partiake dhe bindjet politike, ndërsa treguesi i anshmërisë është:
1. Caku / perceptimi i dëshmitarit - objektiv është zyra e degës së një pneniie opozitare, mund të perceptohet si akt të frikësimit.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata janë duke punuar për sqarimin e rastit, por Komiteti nuk ka asnjë informacion për akuzate mundshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve të vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në vend.Çka ka ndodhur: Gjatë orëve të natës, kryerës të panjohur kanë gjuajtur me gurrë në zyrën e degës së Opcionit Qytetar të Maqedonisë (GROM) në Komunën Butel nëShkup.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 14 shkurt, ora 03:30, zyra e degës së Opcionit Qytetar të Maqedonisë (GROM) në Komunën Butel nëShkup.

Burimi i informacionit: Media elektronike nacionale mkd.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Përveç dëmit material, nuk ka pasur viktima direkte nga ky incident.

Lloji i krimit(ve): Dëmtimi i pronës së huaj, neni. 243 KPRM.

Kryerësi(t): I/e panjohur.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është anëtarësia partiake dhe bindjet politike, ndërsa treguesi i anshmërisë është:
1. Caku / perceptimi i dëshmitarit - objektiv është zyra e degës së një pneniie opozitare, mund të perceptohet si akt të frikësimit.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Reagimi i autoriteteve lokale: Policia deklaroi nëpërmjet mediave që ata janë duke punuar për sqarimin e rastit, por Komiteti nuk ka asnjë informacion për akuzate mundshme.

Ndikimi në viktim(-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve të vë në pikëpyetje stabilitetin e përgjithshëm politik në vend.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0

Повеќе пријави

Младинците на КК Вардар нападнати во Бутел

13:37 Jun 08, 2014

н. Бутел, Скопје, 0.02 Kms

Каменуван воз на релација Кичево-Скопје

14:45 Jun 02, 2013

Скопје- Железничка станица Скопје Север, 0.53 Kms

Уште еден напад во средното Арсениј Јовков

17:15 Dec 28, 2018

Бутел, Скопје, Македонија, 0.54 Kms