Верифицирано

Средношколец прободен, тројца повредени во меѓуетничка пресметка во Тетово

15:30 Nov 28 2014 Тетово

Опис
One student was stabbed, three others injured in inter-ethnic fight in Tetovo - For English see below / Një nxënës goditet me thikë, tre tjerë lëndohen në përleshjen ndëretnike në Tetovë - Për shqip, shih më poshtë


17-годишно момче - ученик во трета година во гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ во Тетово, е повредено во тепачката која се случи денеска околу 15 часот и 30 минути, во дворот на гимназијата каде што се следи само настава на македонски јазик.

Во тепачката уште три малолетни лица поминале со полесни телесни повреди. Неофицијално се работи за меѓуетничка пресметка помеѓу две групи.

Според првичните информации, момчето се здобило со три убодни рани - во грбот, вратот и десната страна од телото.

Укажана му е лекарска помош во тетовската клиничка болница, но е префрлено на скопските клиники за понатамошно утврдување на сериозноста на повредите.

Полицијата информира дека три малолетници се повикани на разговор кои се сомничат дека се директно инволвирани во тепачката.

Според нив, вмешана е и поголема група која го нарушила јавниот ред и мир и учествувала во пресметката.

Наставата во тетовската гимназија денеска беше прекината од безбедносни причини.

Подигнати се траги за вештачење и се утврдуваат причините за тепачката.

29 НОЕМВРИ 2014 (ТЕЛМА)

15 годишен малолетник од Тетово е осомничен дека со нож му нанел убодни рани на 16 годишниот средношколец, во тепачката што вчера попладне се случи во дворот на тетовската гимназија. Кирил Пејчиновиќ. Полицијата соопшти дека малолетникот прво бил идентификуван а потоа со неговите родители е повикан во полициската станица на разговор. Подоцна, во неговиот дом, во фиока од бањата, полицијата го пронашла ножот, кој заедно со облеката што осомничениот ја носел вчера, ќе бидат предадени на вештачење.

Против 15 годишниот малолетник, полицијата ќе поднесе соодветен поднесок, најверојатно кривични пријава. Прободениот средношколец кој се наоѓа надвор од животна опасност, се уште е на болничко лекување на скопските клиники.

Тој и неговите соученици кои следат настава на македонски јазик, за време на големиот одмор додека биле во училишниот двор, се нападнати од поголема група малолетници кои не учат во тетовската гиманзија. Иако на влезот од училиштето постојано дежура чуварска служба, малолетниците слободно влегле во дворот на гимназијата и започнале вербално да се расправаат а потоа физички се пресметале со тетовските гимназијалци. За време на тепачката 16 годишникот се обидел да избега, но од другата група бил соборен на земја при што му се нанесени раните. Во инцидентот беа повредени и уште неколку лица, кои се пуштени на домашно лекување. Наставата на македонски јазик вчера попладено беше прекината а учениците со придружба на полицијата беа спроведени дома.
What happened: A fight broke out in Tetovo high school “Kiril Pejchinovic”, when a group of young Albanians entered the premises in this school, where lessons are held only in Macedonian language. When the group entered the premises, the high school security service didn’t stop them, and soon after, an argument broke out between the group of Albanian boys and several students from the school. The argument was followed by a fight, where a fifteen y/o Albanian from Tetovo stabbed a sixteen y/o Macedonian student from Tetovo high school “Kiril Pejchinovic”. Three others were injured. The rest of the classes were cancelled and the Police escorted the pupils of the high school to their homes.

Date, time and location of the incident: November 28th, 15:30hrs, high school “Kiril Pejchinovic” in Tetovo.

Source of information: National TV Telma, national electronic media Press24.mk.

Victim(s) involved: One sixteen y/o Macedonian male high school student, three others youngsters with unspecified ethnic origin.

Type of the crime(s): Violence (Art.386), Severe Bodily Harm (Art.131), Participation in a Fight (Art.132), Endangerment of Safety (Art.144), Endangerment by dangerous means during a fight or argument (Art.133).

Perpetrator(s): A group of Albanian youngsters.

Brief description of incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is the ethnic origin, citizenship or language, and the bias indicators are:
1. Difference between perpetrator and victim on ethnic belonging.
2. Nature of violence – The incident was carried out in public.
3. Timing – the incident occurred on the Day of the Albanian Flag.

Status of the case: Unknown.

Response of local authorities: To the moment of writing of this report, the Police haven’t answered the Request for information of public character that was sent by the Committee in relation to this incident, although they stated via the media that they have apprehended the suspect and will issue the appropriate submission.

Impact on the victim(s) and the community: This type of incidents brings into question the general security situation in the country and the cohabitation between the different ethnic communities in the society.Çka ka ndodhur: Një përleshje shpërtheu në shkollën e mesme të Tetovës "Kiril Pejçinoviq", kur një grup i të rinjve shqiptarë kanë hyrë në ndërtesën e kësaj shkolle, ku mësimi mbahet vetëm në gjuhën maqedonase. Kur grupi hyri në ndërtesë, shërbimi i sigurimit të shkollës së mesme nuk i ka ndaluar ata, dhe shpejt pas, filloi një fjalosje midis grupit të djemve shqiptarë dhe disa nxënësve të shkollës. Fjalosja u pasua nga një përleshje, ku një shqiptarë pesëmbëdhjetë vjeç nga Tetova godit me thikë një nxënës gjashtëmbëdhjetë vjeçarë maqedonas nga shkolla e mesme e Tetovës "Kiril Pejçinoviq". Tre të tjerë u plagosën. Pjesa tjetër e orëve ishin anuluar dhe Policia i shoqëroi nxënësit e shkollës së mesme deri në shtëpitë e tyre.

Data, koha dhe lokacioni i incidentit: 28 nëntor, ora 15:30, shkolla e mesme “Kiril Pejçinoviq” in Tetovo.

Burimi i informacionit: TV nacional Telma, Mediumi nacional elektronik Press24.mk.

Viktima(t) e përfshirë: Një nxënës maqedonas gjashtëmbëdhjetë vjeçarë i shkollës së mesme, trë të rinjë tjerë me përkatësi etnike të panjohur.

Lloji i krimit: Dhunë (neni.386), Lëndim i rëndë truporë (neni.131), Pjesëmarrje në përleshje (neni.132), Rrezikim i sigurisë (neni.144), Rrezikim me mjete të rrezikshme gjatë një përleshjeje apo fjalosjeje (neni.133).

Kryerësi(t): Një grupë shqiptarësh të rinjë.

Përshkrimi i shkurtër i incidentit me treguesit e anshmërisë: Në këtë incident, motivi i anshmërisë është përkatësia etnike, nënshtetësia apo gjuha, ndërsa tregues të anshmërisë janë:
1. Dallimi i përkatësisë etnike në mes të kryerësit dhe viktimës.
2. Natyra e dhunës – Incidenti ka ndodhur publikisht.
3. Koha – incidenti ka ndodhur në Ditën e Flamurit Shqiptarë.

Statusi i rastit: I panjohur.

Reagimi i autoriteteve lokale: Deri në momentin e shkrimit të këtij raporti, Policia nuk është përgjigjur në Kërkesën për informacion të karakterit publik të dërguar nga ana e Komitetit në lidhje me këtë incident, edhe pse ata deklaruan nëpërmjet mediave se ata e kanë kapur të dyshuarin dhe do të ngrisin kallëzimin e duhur.

Ndikimi në viktimë (-at) dhe komunitet: Ky lloj i incidenteve sjell në pikëpyetje situatën e përgjithshme të sigurisë në vend dhe bashkëjetesën në mes komuniteteve të ndryshme në shoqëri.
Повеќе податоци
Вид на инцидент? (можни се повеќе одговори): Физички напад,Телесна повреда,Напад со ладно оружје

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0